Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 225 - Iç Mim.Tarih,Kuram &Eleştri II
 

ICM 225 - Iç Mim.Tarih,Kuram &Eleştri II

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. Farklı uygarlıkların/dönemlerin mekan anlayışlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilen örnekleri bütünden detaya, iç mekan bileşenleri ile ilişkilendirerek incelemek
3. Farklı uygarlıklara ait mekan örneklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek,
4. İncelenen örnekleri kavramsal arkaplan ve kuram bağlamında sorgulamak,
5. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi kazandırmak

Dersin Tanımı

Ondördüncü yüzyıldan onaltıncı yüzyıl sonuna kadar tarihsel süreçte dünyadaki uygarlıkların/dönemlerin mekana farklı yaklaşımlarının örnekler üzerinden ele alınması; terminoloji ve kavramsal arkaplan, kuram ve eleştiri; kültürlerarası ilişkiler ve etkileşim; iç mimarlık tarihinde gelenekler, süreklilikler ve kırılmalar; iç mimarlık örneklerinin karşılaştırmalı analizi ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi

Koordinatörleri
Deniz Çalışır Pençe
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019