Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 211E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje 3
İngilizce Project III
Dersin Kodu
TES 211E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Dilek Yıldız
Dersin Amaçları Planlama ve tasarım sürecindeki diğer aktörlerle ve çok-disiplinli takımlarda tasarım
projesini başarılı bir şekilde bitirebilmek için işbirliği içinde çalışabilme ve diğer
disiplinlerdeki süreçlerin kendi planlama ve tasarımına etkisini anlayabilme becerisi
kazandırmak;
2. Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım alanlarında disiplinlerarası üst ölçekten
alt ölçeğe planlama ve tasarım deneyimi kazandırmak;
3. Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım alanlarında temel olgu ve kavramlarla
ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar yoluyla öğrencilerin kavramsal ve eleştirel
becerilerini geliştirmek;
4. Planlama ve tasarım problemine mantıksal ve sezgisel değerlendirme aracılığıyla çözüm
oluşturmak ve geliştirmek;
5. Araziye ilişkin doğal ve kültürel verilerin anlaşılması, kent-yapı-mekan ilişkileri, insan
mekan ilişkisi, bina programı, kentsel nesne ve mekansal deneyimin mekan
organizasyonuna ve tasarımına dönüştürülmesi;
6. Yerleşme, ulaşım ve altyapı, kentsel mekan, peyzaj, bina, iç mekan, kentsel obje
ilişkilerini gözeterek tasarım yapma becerilerini geliştirmek
Dersin Tanımı Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım süreci; planlama ve tasarım sürecindeki temel olgu
ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar; Doğal, fiziki, sosyo kültürel ve ekonomik
yapı veri analizi; Planlama&Tasarım – kullanıcı ilişkileri; İşlev- doku-biçim -yapı- malzeme –
taşıyıcı sistem-teknoloji ilişkileri; Kimlik-anlam-kavram-biçim ilişkileri; Planlama&Tasarım
süreç-yöntem-strateji ve teknikleri
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020