Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 121E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje II
İngilizce Project II
Dersin Kodu
TES 121E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İmge Akçakaya Waıte Jr
Dersin Amaçları 1. Yaratıcı düşünme ve problem çözme yetisinin geliştirilmesi,
2. İnsan, mekan, nesne, ürün, çevre ilişkilerinin doğa, kültür ve teknoloji bağlamındaalgılanması, araştırılması, yorumlanması ve analizi.
3. Sistemli, sezgisel ve deneysel planlama/tasarım yaklaşımlarınınuygulamalı olaraktanıtılması
4. Temel kavram ve kuram bilgisinin geliştirilmesi.
5. Yöntem ve teknik ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi.
6. Planın geliştirilmesi ve ürün, nesne ve mekan tasarımında işlev, biçim ve malzemeilişkilerinin kurulması
Dersin Tanımı Tasarım, planlama, analiz, araştırma, soyutlama, kavramsallaştırma, yorumlama, sistemleştirme,kompozisyon, yapım, üretim, deney; İnsan-doğa-kültür ilişkileri ve çevre bağlamı; Çağdaş sanatve tasarım kuramları ve kavramları; Felsefi, etik, estetik, hukuki ve sosyal bağlamda planlama vetasarım; Tasarım ve planlamada temsil; Sosyal ve kentsel dinamikler bağlamında kentsel mekândeneyimi; Mekânsal deneyim ve bedensel duyum; Biçim-işlev bağlamında kullanıcı deneyimi;Ölçek;Yapı, yapım, malzeme ilişkileri; Katılımcı tasarım/planlama; Sürdürebilirlik; Evrensel
Tasarım; Mekan/Ürün kimliği; Ergonomi ve antropometri; Kütle, hareket, doku, renk ve ışıkkonularında deneysel çalışmalar; Strüktür, anlam, işlev, kimlik üzerine algılama, değerlendirmeve ifade edebilme
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci bireysel ve takım halinde çalışarak:
1. Farklı bağlam, ölçek ve kurgularda planlama, tasarım ve kompozisyon deneyimi kazanır,
2. Eleştirel düşünce geliştirir,
3. Verilen bir planlama/tasarım probleminin çözümü için temel araştırma, analiz ve sentez tekniklerini kullanır,
4. Tasarımlarını doğal ve kültürel bağlam ile ilişkilendirir,
5. Malzeme, yapı ve yapım sistemlerini tasarımıyla bütünleşik olarak kurgular,
6. Tasarım, temsil, yapım ve üretim ilişkisini kurar.
Önkoşullar TES 111E MIN DD
veya EUT 121 MIN DD
veya EUT 121E MIN DD
veya SBP 111 MIN DD
veya SBP 111E MIN DD
veya MIM 111 MIN DD
veya MIM 111E MIN DD
veya MIM 115 MIN DD
veya MIM 115E MIN DD
Gereken Olanaklar Bilgisayar Kullanımı: Konu ile ilgili geliştirilen yazılımların öğrenilmesi ve kullanılması için bilgisayardan yararlanılmaktadır. SketchUp, Rhino, AutoCad, Maya gibi yazılımlar kullanılacaktır.
Diğer - Ders seminer ve atölye çalışmalarıyla desteklenmektedir. Öğrenci çalışmaları bireysel ve grup projelerini, uygulamaya yönelik ödevleri içermektedir.
- İstanbul içi ve dışı gezilerle öğrencinin disiplinlerin kendi çalışmalarına uygun içerikte görgü ve bilgisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Ders Kitabı Mohsen Mostafavi, David Leatherbarrow, Zaman İçinde Mimari: Binaların Yaşamı ve Yaşlanması Üzerine, Ötüken, 2005.
Diğer Referanslar 1. Mohsen Mostafavi, David Leatherbarrow, Weathering: The Life of Buildings in Time, MITPress, 1993
2. Peter Zumtor, Thinking Architecture, Birkhäuser, 2006
3. Hal Foster, Design and Crime, Verso, 2003
4. Şevki Vanlı, 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı, 2006
5. H. Leslie Simmons, Construction: Principles, Materials, and Methods, John Wiley, 2001
6. Çetiner, A., Şehir Planlamasında Çalışma Yöntemleri ve İfade Teknikleri, İ.T.Ü.,Mimarlık(Textbook) Fakültesi, Taşkışla, 1979.
7. Hunt, V., Environmental Graphics : Projects & Process, New York, NY :2003
8. Watson,D., Plattus, A., Shibley, R., Time Saver Standarts For Urban Design, Mc Graw HillCompany, 2001
9. Davis, D.A., Walker, T.D., Plan Graphics, NY, Wiley, New York, 2000 Nasar, J. TheEvalutive Image of The City, Copyright, by Sage Puplications, Inc, London, 1998
10. Giritlioğlu, C., Şehirsel Mekan Öğeleri ve Tasarımı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 1998
Goldman, G., Architectural Graphics, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997
11. Joseph C., Lee E.K., Time-Saver Standards for Site Planning, New York: Mc Graw Hill,1984.
12. Chiara J.D., Panero, J., Zelnik, M., Time-Saver Standards for Housing and ResidentialDevelopment, Mcgraw Hill, 1984
Styles, K., Working Drawings Handbook, London :Architectural Press, 1982
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020