Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 253E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çelik Yapılar
İngilizce Steel Structures
Dersin Kodu
MIM 253E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 1 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gülseren Erol Soyöz
Dersin Amaçları 1.Yapı malzemesi olarak çeliğin davranış özelliklerini ve üstün/zayıf yönlerini öğretmek.
2.Çelik birleşim elemanlarını ve birleişim hesaplarını yapma becerisini kazandırmak.
3.Çekme ve eğilme elemanlarının hesap ilkelerini öğretmek.
4. Basınç elemanlarının tasarımını ve hesap yöntemlerini öğretmek.
5. Çelik kafes sistemlerin düzenlenmesi ve hesap yöntemlerini öğretmek.
6. Çok katlı çelik yapıların düzenleme easslarını öğretmek ve örneklerle pekiştirilmesi.
Dersin Tanımı Çelik yapı tasarımı ve çeliğin malzeme özellikleri, çelik birleşim elemanları, çekme çubukları,
basınç çubukları,,eğilme çubukları, kafes kirişlerin düzenlenmesi ve boyutlandırılması, çok katlı
çelik yapıların düzenlenme esasları ve örnekler
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Çelik malzemenin davranış özelliklerini öğrenirler.
2. Çelik çubukların birleşim yöntemlerini öğrenerek birleşim elemanlarını hesaplama
becerisini kazanırlar.
3. Çelik çekme elemanlarının boyutlandırma ve kontrol problemlerini çözebilirler.
4. Basınca maruz çelik elemenlarının boyutlandırma ve kontrol problemlerini özebilirler.
5. Eğilmeye maruz çelik elemanların temel hesap yöntemlerini öğrenirler.
6. Çelik kafes kirişlerin temel hesaplarını ve birleşim noktalarının tasarımını yapma
becerisini kazanırlar.
7. Çok katlı çelik yapıların tasarımı konusunda kapsamlı bilgi edinirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023