Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BVT 502E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilim Tarihi Yazıcılığı
İngilizce Historiogr.for History of Sci.
Dersin Kodu
BVT 502E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tuncay Zorlu
Dersin Amaçları 1. Bilim tarihi yazıcılığının aşamalarını tanıtmak;
2. Bilim tarihine yön veren felsefi yaklaşımları tanıtmak
3. Bilim tarihi yazımında dikkat edilmesi gereken kavramları, yöntemleri ve kaynakları tanıtmak;
4. Bir bilim tarihi metni inşa ederken ya da değerlendirirken gerekli olan okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerileri öğrencilere kazandırmak
Dersin Tanımı Bu ders, Efsaneler Dönemi Tarih Anlayışı; Greko-Romen Tarihçilik; Dinlerin Tarihe Yaklaşımları, Aydınlanmacı Tarih Anlayışı; Bilimsel Tarihyazımının Başlaması; Annales Tarih Okulu; Post-modern Tarihçilik; Teolojik, Pozitivist, Romantik, Pragmatik, İdealist, Marksist, Yapısalcı, Frankfurt Okulu, Bağımlılık, Maduniyet Okulu Tarih Anlayışları; Tarihyazımında Temel Kavramlar; Tarihçi ve Etik Sorumluluk; Tarih Araştırmalarında Kaynak Çeşitleri ve Kullanımı; Tarih Metinlerinde Atıf Yapma ve Dipnot Gösterme; Bir Tarih Metni Nasıl İnşa Edilir? konularını içerecektir.
Dersin Çıktıları 1. Bilim tarihi yazıcılığının aşamalarını tanıtmak;
2. Bilim tarihine yön veren felsefi yaklaşımları tanıtmak
3. Bilim tarihi yazımında dikkat edilmesi gereken kavramları, yöntemleri ve kaynakları tanıtmak;
4. Bir bilim tarihi metni inşa ederken ya da değerlendirirken gerekli olan okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerileri öğrencilere kazandırmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • George Sarton, Bilim Tarihinde Yöntem (Doruk Yayınları, 1997).
• Marc Bloch, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, çev. M.A. Kılıçbay (İstanbul, 1994).
• Georg G. Iggers, 20. Yüzyılda Tarihyazımı: Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011).
• Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, Çev: Mehmet Küçük (Ankara: Doğu-Batı Yay., 2002)
• Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009).
• İhan Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek (Ankara: Dost Kitabevi Yay., 1998).
• Tarih Nasıl Yazılır: Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji (ed. Ahmet Şimşek) (İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2011)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020