Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IKT 524E - Dünya ekonomisinden Güncel Makroiktisadi Başlıklar
 

IKT 524E - Dünya ekonomisinden Güncel Makroiktisadi Başlıklar

Dersin Amaçları

1. Uluslar arası mali sistemin evrimi ve işleyişi hakkında bilgi kazandırmak
2. Mali krizlerin neden ve sonuçlarının ortodoks ve heterodoks bakış açılarıyla kavratmak
3. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslar arası mali kuruluşların politika ve programlarını eleştirel bir gözle değerlendirme yetisini kazandırmak

Dersin Tanımı

Ders üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde makroiktisadın bir disiplin olarak gelişimi ve mali sektörde yaşanan küresel eğilimler ele alınacak. Ardından, küresel parasal düzenlemeler, çeşitli döviz kur rejimleri altında incelenecektir. Dersin ikinci bölümünde, iki kuşak mali kriz modelleri Ortodoks bakış açısıyla incelenecek ve bu bölüm IMF ve Dünya Bankası yapısal uyum programlarının eleştirel bir açıdan değerlendirilmesiyle sona erecektir.
Dersin üçüncü bölümü mali krizlerin Heterodoks analizlerine odaklanacaktır. Bu amaçla, Doğu Asya, Meksika ve Eşikaltı ipotekli ev kredisi krizleri incelenecektir.

Koordinatörleri
Ahmet Atıl Aşıcı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019