Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / DZC 501 - Denizci.Alanı.Bilişsel Ergo.
 

DZC 501 - Denizci.Alanı.Bilişsel Ergo.

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. Deniz ortamında bilişsel ergonomik faktörleri öğretmek
2. Bilişsel ergonomide kullanılan araştırma yöntemleri / yaklaşımları ve düşünme süreçlerini
açıklamak
3. Denizcilik alanındaki insan-makine sistemleri kavramını açıklamak
4. Denizcilik operasyonel süreçlerinde kullanıcı merkezli tasarımı ve yöntemleri açıklamak
5. Deniz alanındaki emniyet kavramlarını, bilişsel ergonomi perspektifinden açıklamak
6. Bilişsel Süreçler ve Durumsal farkındalık arasındaki bağlantıların anlaşılmasını sağlamak

Dersin Tanımı

Bilişsel ergonomide temel bilgiler, Bilişsel ergonomiye yaklaşımlar (bilişsel ergonomide düşünmesüreçleri, veri edinimi ve analizi), Bilişsel kuramlar ve denizel alan, İnsan-makine sistemleri, İnsanmakina sistemlerinde araştırma ve demonstrasyon, Denizcilikte durumsal farkındalık ölçüm
teknikleri (SAGAT,SART), Denizcilikte durumsal farkındalık ve bilişsel modelleme, Denizcilikte
emniyet ve biliş, Denizcilikte insan faktörü ve stresör faktörler, Denizcilikte kaza mekanizmaları vebilişsel süreçler, Denizcilikte bilişsel süreçlerin operasyonel performansa etkisi, Denizcilikte bilişselyeteneklerin geliştirilmesi ve bilişsel bozulma.

Koordinatörleri
Leyla Tavacıoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022