Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 610E - Stratejik Yönetimde Özel Konular
 

ISS 610E - Stratejik Yönetimde Özel Konular

Dersin Amaçları

Öğrencilerin yönetim ve organziasyon literatüründe yer alan stratejik yönetim düşünce okulları hakkındaki bilgi dağarcığını genişletmek,
* Öğrencilerin stratejik yönetimle iligli farklı teorik bakış açılarının çatışıyormuş gibi görünen varsayımlarının aynı anda varolabildiğini anlamalarına yardımcı olmak.
* Bugünün ve geleceğin yöneticileri olarak öğrencilerin görev çevrelerindeki stratejik fırsat ve tehditleri teşhis, kavramsallaştırma ve çözme yeteneklerini geliştirmek

Dersin Tanımı

Stratejik Yönetim örgütlerdeki kritik faaliyetlerin genel planlama, uyugulama ve kontrol varsayım, yaklaşım ve araçlarını araştıran ve iyileştiren bir çalışma alanıdır. Bu ders ise bu alandaki tasvir edici ve kural koyucu düşünce okullarına değinmektedir.

Koordinatörleri
Lutfihak Alpkan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022