Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 5036E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yardımcı Çalgı Eğitimi 1
İngilizce Secondary Inst.Indivi.Inst.1
Dersin Kodu
MYE 5036E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sıtkı Kandemir Basmacıoğlu
Dersin Amaçları 1. Teknik egzersiz ve etüdlerle öğrencinin teknik ve müzikal becerilerini geliştirmek
2. Farklı dönemlerden repertuar çalışmaları yapılarak öğrencilerin icra konusundaki
algılarını geliştirmek
3. Öğrencileri farklı besteciler ve müzik stilleri ile tanıştırmak
Dersin Tanımı Çalgı teknikleri, çalgı icrası, ilgili çalgının Klasik dönem ve öncesi repertuarına ait örneklerinin
stil özellikleri açısından incelenmesi, icraya yönelik teorik ve form analizleri, farklı sanatçıların
yorumlarının karşılaştırılmasına yönelik verilecek yardımcı bilgiler
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanacaklar:
5. Müzik programının farklı çalışma alanlarında eğitim gören öğrencilerin seçtikleri
çalgıda temel seviyede bir başarı gösterebilmelerinin sağlanması
6. Kendi tekniklerindeki problemleri tespit edebilme ve çözüme dönük çalışmalar
yapabilme becerisi edinilmesi
7. Önemli icracılar, besteciler ve besteler, özgünlük, tarihsel icra pratikleri gibi kendi
çalgılarını ilgilendiren müzikal ve estetik birçok konudaki söylem hakkında bilgi
edinilmesi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Caplin,William E. 2013. Analyzing Classical Form. New York: Oxford
University Press.
Pierce, Alexandra. 2007. Deepening Musical Performance Through
Movement, Bloomington: Indiana University Press.
Burton, Anthony, ed. 2004.A Performer’s Guide to Music of the Classical
Period, London: Associated Board of the Royal Schools of Music.
Burton, Anthony, ed. 2002.A Performer’s Guide to Music of the Baroque
Period, London: Associated Board of the Royal Schools of Music.
Conable, Barbara. 2000.What Every Musician Needs to Know About the
Body, Andover Press, USA.
Barlow, Wilfred. 1990. The Alexander Technique, Rochester: Healing Arts
Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020