Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / TMP 505 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Karşılaştırma.Dünya Müz.Tarihi
İngilizce Compartive Music History
Dersin Kodu
TMP 505 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Atilla Coşkun Toksoy
Dersin Amaçları Bu ders ile;
1. Müziği kültürün b i r parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
2. Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-
müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek,
3. Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren
Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal, mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim sürecini öğrenmek.
4. Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Müziğin kökeni, insan-müzik ve toplum-müzik ilişkisi. Eski çağ medeniyetlerinde müzik kültürü. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar, Orta çağ saz sairler: Trubadourlar. Ortaçağ çalgıları. Orta çağ tiyatrosu ve müziğin tiyatrodaki işlevi. Orta çağ müzik teorisi çalışmalarının incelenmesi. Rönesans dönemi bestecileri ve eserlerinin değerlendirilmesi. Müzik teorisi çalışmaları, çalgılar ve türlerin incelenmesi. Barok ve klasik dönem bestecileri ve eserlerinin değerlendirilmesi. Romantik dönem bestecileri ve eserlerinin değerlendirilmesi. 20. yüzyıl Modernizm ve izlenimcilik akımları ve bu anlayışı benimseyen besteciler: Debussy, M. Ravel. Shöenberg ve 12 ton müziği, Çok sesli Türk Müziği, Türk beşleri ve eserlerinin değerlendirilmesi C. Reşit Rey, Erkin, Alnar, Saygun, Akses. Türk Beşlerinden sonraki yönelimler, besteciler ve eserlerinin değerlendirilmesi. Arel, Usmanbaş, Tüzün, Mimaroğlu, Tura. Türk-İslam Devletleri’nde müzik kültürü. Sistemci okulun kurucusu Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi. 15-16–17. yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Lale Devri’nde bestecilik anlayışı. Dönem bestecilerinin Atrabü’l Asar’dan incelenmesi. Kantemiroğlu ve yazması: Kitabu İlmi’l-Musiki ala vechi’l-Hurufat. Teori ve müzik yazısı bölümleri. Makam, usul ve form analizleri. III. Selim Ekolü. Yeni makam ve usul terkipleri. Makam çözümlemeleri. Batılılaşma ve modernleşme akımlarının Osmanlı sosyal ve kültürel yaşamına etkisi. Muzıkay-ı Hûmayunun kurulması ve eğitim kurumu olarak değerlendirilmesi, Cumhuriyet döneminde Türk Makam Müziği ve müzikoloji çalışmaları. Mahmud Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken, Rauf Yekta, Hüseyin Saadetin Arel, Abdülkadir Töre, Ekrem Karadeniz, Kemal İlerici.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024