Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / DZC 511 - Ulaştırma ve Denizcilik Politika.
 

DZC 511 - Ulaştırma ve Denizcilik Politika.

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı,
1. Öğrenciye ulaştırma ve denizcilik sektörüne ilişkin temel politik kavramlar hakkında bilgi ve deneyim
kazandırmak.
2. Öğrenciye ulaştırma politikası üreten kurumların rolleri ile ilgili bilgi vermek.
3. Öğrenciye uluslararası taşımacılık ve denizcilik sözleşmelerinin içerik ve kapsamlarına yönelik bakış
açısı kazandırmak.
4. Öğrenciye ulusal denizcilik firmalarının ulaştırma politikalarına yönelik bakış açısı kazandırmak.
5. Öğrenciye hem öğrenim hayatında hem profesyonel yaşamında denizcilik politikalarını
uygulayabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Tanımı

Ulaştırma politikalarına giriş, Ulaştırma kavramının gelişimi, Türkiye’de ve dünyada ulaştırma kavramı, Yeni
ulaştırma politika yaklaşımları, Statejik yönetim, Uluslararası düzenlemeler, AB ülkelerinde Ulaştırma
politikaları, Denizcilikte karar verme ve politika süreci, Dünya ticaretinde bir hizmet olarak denizyolu
taşımacılığı, Uluslararası politakada denizyolu taşımacılığı, Türkiye'de denizcilik politikaları, Avrupa
Birliğinde ortak ulaştırma politikaları ve deniz ulaştırması, Uluslararası kurumların denizcilik politikaları ve
stratejileri, Ulaştırma ve denizcilik politikaları: genel değerlendirme/akademik dergi makalelerinin
sunumları.

Koordinatörleri
Levent Kırval
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020