Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / DZC 511 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ulaştırma ve Denizcilik Politika.
İngilizce Transportation and Maritime Policies
Dersin Kodu
DZC 511 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Levent Kırval
Dersin Amaçları Bu dersin amacı,
1. Öğrenciye ulaştırma ve denizcilik sektörüne ilişkin temel politik kavramlar hakkında bilgi ve deneyim
kazandırmak.
2. Öğrenciye ulaştırma politikası üreten kurumların rolleri ile ilgili bilgi vermek.
3. Öğrenciye uluslararası taşımacılık ve denizcilik sözleşmelerinin içerik ve kapsamlarına yönelik bakış
açısı kazandırmak.
4. Öğrenciye ulusal denizcilik firmalarının ulaştırma politikalarına yönelik bakış açısı kazandırmak.
5. Öğrenciye hem öğrenim hayatında hem profesyonel yaşamında denizcilik politikalarını
uygulayabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Ulaştırma politikalarına giriş, Ulaştırma kavramının gelişimi, Türkiye’de ve dünyada ulaştırma kavramı, Yeni
ulaştırma politika yaklaşımları, Statejik yönetim, Uluslararası düzenlemeler, AB ülkelerinde Ulaştırma
politikaları, Denizcilikte karar verme ve politika süreci, Dünya ticaretinde bir hizmet olarak denizyolu
taşımacılığı, Uluslararası politakada denizyolu taşımacılığı, Türkiye'de denizcilik politikaları, Avrupa
Birliğinde ortak ulaştırma politikaları ve deniz ulaştırması, Uluslararası kurumların denizcilik politikaları ve
stratejileri, Ulaştırma ve denizcilik politikaları: genel değerlendirme/akademik dergi makalelerinin
sunumları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik
kazanırlar;
I. Ulaştırma ve denizcilik sektöründeki politika dinamiklerini uluslararası boyutta anlayabilirler.
II. Ulaştırma ve denizcilik politikalarını akademik yaklaşım geliştirebilirler.
III. Mevcut ulaştırma ve denizcilik politikası araçlarını tartışabilirler.
IV. Ulaştırma politikalarını etkileyen anahtar konuları değerlendirebilirler.
V. Ulusal ve uluslararası ulaştırma politikalarını karşılaştırarak politika yöntemlerini kavrayabilirler.
VI. Yeni ulaştırma politika yaklaşımları geliştirebilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Paya M. M., (2013), Küresel Ortamda İktisat Politikaları, İstanbul : Türkmen
Kitabevi
Diğer Referanslar Lee E., Song D.W., (2014) Maritime Logistics Value in Knowledge Management,
New York: Routhledge
Weintrit A., Neumann T., (2013) Marine navigation and safety of sea
transportation : STCW, Maritime Education and Training (MET), human resources
and crew manning, maritime policy, logistics and economic matters Shipping in
International Trade Relations, London : CRC Press
Özer D., (2010), Türkiye de Deniz Ulaştırma Politikaları Oluşturma Süreci ve
Stratejik Analizler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları
Coyle J. J., (2016), Transportation : A Global Supply Chain Perspective, Boston :
Cengage Learning
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020