Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 563E - Besteci Aras¸tırmaları
 

MYL 563E - Besteci Aras¸tırmaları

Dersin Amaçları

Bestecinin tarihsel süreçteki değişen rolü, üretiminin arka planı, kompozisyon açısından gelişimi ve repertuvar, çağdaşlarına ve takipçilerine yaptığı etki.

Dersin Tanımı

1. Okumalar ve tartışmalarla öğrencilere, batı müziği tarihinin ana figürlerinden birinin repertuvarı hakkında bilgi sagˆlamak,
2. O¨gˆrencilerin stilistik gelis¸im, do¨nemler, gibi konuları bir bestecinin u¨retimi ile ilis¸kilendirmelerini sagˆlamak,
3. O¨gˆrencilere biyografiye farklı yaklas¸ımların nasıl olus¸tugˆunu ve ifade buldugˆunu go¨stermek,
4. O¨gˆrencilerin sanat ve siyaset arasındaki karmas¸ık ilis¸kiyi sorgulamalarını sagˆlamak,

Koordinatörleri
Jane Ellen Harrıson
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021