Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT 509E - İç Mimarlık Projesi III
 

IMT 509E - İç Mimarlık Projesi III

Dersin Amaçları

1. Birinci proje kapsamında, öğrencilerin uluslararası ve disiplinlerarası bir iletişim ortamı içerisinde ve 2 haftalık bir süreçte bireysel/takim proje çalışması yapmasını sağlamak,
2. İkinci proje kapsamında, öğrencilerin tez çalışmasına yönelik araştırma temelli bir proje tasarlamasını sağlamak,
3. Öğrencilerin, İç Mimarlık ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerle ilgili konularda bilgi sahibi olmasını ve tasarıma aktarabilmesini sağlamak,
4. Öğrencilerin, tasarım çalışmasını her türlü medyayı kullanarak ifadelendirmesini, görselleştirmesini ve sunabilmesini sağlamak.

Dersin Tanımı

Bu ders iki aşamalıdır. Birincisi, ev sahipliğini her yıl üye ülkelerden birinin üstlendiği ve katılımın zorunlu olduğu iki haftalık workshop etkinliği. İkincisi ise konu/yer/ölçek/işlevin öğrenciden öğrenciye değiştiği tez çalışmasına yönelik iç mimarlık proje tasarımıdır. Ders, tasarımın çok boyutlu ve bütüncül doğasını dikkate alarak bilgi toplama, analiz, değerlendirme, yorumlama, sunum ve rapor teslim aşamalarını kapsamaktadır.

Koordinatörleri
Emine Görgül
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021