Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT 502 - Yapı Teknolojisi
 

IMT 502 - Yapı Teknolojisi

Dersin Amaçları

1. Öğrencilere, İç mekan karakterini tanımlayan ışık, malzeme ve konstrüksiyon kavramlarını irdeleyerek tasarım kararları ile ilişkilendirebilme ve uygulamaya yönelik eleştirel tutum ve karar verme yetisini kazandırmak,
2. Farklı işlevlerdeki binalarda çeşitli alt sistemlerin tasarımına ve uygulanmasına ilişkin geçerli standart, yönetmelik ve diğer yol gösterici belgeleri tanıtmak,
3. Geçerli standart ve yönetmelikleri inceleyerek bir binayı değerlendirebilme becerisi kazandırmak.

Dersin Tanımı

Işığın fiziksel yapısı ve mekanı tanımlamadaki etkisi; Görsel konfor açısından iç mekan tasarlama parametreleri; Doğal-yapma-bütünleşik aydınlatmanın örnekler üzerinden tartışılması; İç mekanda kullanılan malzemelerin yapısı, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dayanımları ve bakımları; Malzeme-renk-doku ilişkisinin mekansal algı ve deneyim bağlamında tartışılması; Işık, malzeme ve konstrüksiyon ilkeleri doğrultusunda iç mekan bütünlüğünün sentezlenmesi; geçerli standart ve yönetmeliklerin irdelenmesi.

Koordinatörleri
Leyla Tanaçan
Alpin Köknel Yener
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023