Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 507 - III. Selim Devri ve Müzik
 

MZJ 507 - III. Selim Devri ve Müzik

Dersin Amaçları

• Müziği kültürün bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
• III. Selim Döneminde sosyal ve kültürel hayatın ve müziğin konumunu değerlendirmek.
• III. Selim döneminde Türk Makam Müziği bestecilerinin eserleri ve dönemin nazariyat sistemini açıklayan edvarları müzikal açıdan incelemek.
• Dönem müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların toplum içindeki sosyal, mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim sürecini öğrenmek.

Dersin Tanımı

18. yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayat. III. Selim Devri ve bu devri hazırlayan sebepler. Islahat hareketleri. Batılılaşma ve modernleşme akımlarının Osmanlı kültürel, sosyal ve müzik yaşamına etkisi. III. Selim Ekolü. Dönem bestecileri ve eser analizleri. III. Selim Devri ortak fasıl geleneği. Müzik teorisi çalışmaları. Abdülbaki Nasır Dede, Tehkik ü Tahkik ve Tahririye. Hamparsum Limoncuyan ve müzik yazısı. III. Selim Devri Mevlevilik geleneği.

Koordinatörleri
Yalçın Çetinkaya
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023