Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 507E - Etnomu¨zikolojinin Temelleri
 

MYL 507E - Etnomu¨zikolojinin Temelleri

Dersin Amaçları

1. Okumalar ve tartışmalar yoluyla, öğrencilerin etnomu¨zikoloji tarihi konusundaki bilgisini derinleştirmek
2. Öğrencilerin etnomu¨zikologların geçmişte ve gu¨nu¨mu¨zde kullandıkları teorik yaklaşımları araştırmasını sağlamak
3. Öğrecilerin etnomu¨zikoloji literatu¨ru¨nu¨ tanıması sağlanarak ve yazılı metinlere, işitsel ve görsel desteğin önemine vurgu yaparak kendi çalışmaları için kişisel bir göru¨ş geliştirebilmelerini sağlamak

Dersin Tanımı

Etnomu¨zikolojiye giriş, ilk etnomu¨zikologların du¨nya göru¨şlerine tarihsel bakış, transkripsiyon analizi, sosyal yapı olarak sesin yapısı, etnografi, mu¨ziğin kullanımı ve işlevi, sözlu¨ gelenek, göstergebilimi, toplum ve mu¨zik ilişkisinin incelenmesi, toplumsal cinsiyet kavramı, etnomu¨zikolojide tarihsel eğilimler ve yeni yaklaşımlar,

Koordinatörleri
Robert Olıver Beahrs
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021