Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MDP 623E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Eğitici Dinleme: Avrupa ve Kuzey Amerika
İngilizce Preceptorial List.Read:America
Dersin Kodu
MDP 623E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Şirin Özgün Tanır
Dersin Amaçları Dinleme, okuma ve izleme faaliyetleriyle öğrencilere Avrupa ve Kuzey Amerika’dan
pek çok farklı müzik tarzına dair bilgi verilmesi
2. Öğrencilerin eleştirel dinleme becerilerinin ve müzik beğenilerinin çok sayıda estetik
sistemle karşılaşarak geliştirilmesi.
3. Öğrencilere etnomüzikoloji yazınını küresel bir bağlamda değerlendirerek Pan-Avrupa
müzik kültürlerinin ve dünyanın geri kalanındaki müzik kültürlerinin temsil edilme
biçimlerindeki farklılıkları tanımlayabilme yetisi kazandırılması.
4. Kapsamlı ve kavramsal dinlemeler yoluyla öğrencilerin eleştirel dinleme becerilerinin
geliştirilmesi.
Dersin Tanımı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın sesler dünyasına ve etnomüzikolojide temsil edilme biçimlerine
giriş. Ders sesin deneyimlenmesini vurgulamakta; görsel ve işitsel kayıtların estetik, analitik ve
eleştirel olarak ele alınmasına odaklanmaktadır. Çalışmalar etnomüzikoloji yazınındaki bu
konuyla ilgili metinlerin okunmasıyla desteklenecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Etnomüzikoloji yazınında yer alan, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki müzik türlerine
dair temel metinler hakkında bilgi
2. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın müzikolojik bölgelerinin ve iç içe geçmiş diasporaların
karmaşık sessel karakteristiklerini tanımlama yetkinliği.
3. Her bölgede yapılmış belli başlı etnomüzikoloji çalışmalarını tartışma becerisi.
4. Belli başlı bölgelerin ve türlerin her birinin etnomüzikoloji teorisi için önemini
tanımlama becerisi.
5. Etnomüzikoloji araştırmalarındaki ve terminolojilerindeki farklılıkları hakkında bilgi.
6. Bir kaynakça çalışmasını ya da beli bir konuya yönelik bir araştırmayı tamamlayıp
sunarak yazma yetkinliği.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023