Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 5025E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik ve İdeoloji
İngilizce E Music and Ideology
Dersin Kodu
MYL 5025E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Şirin Özgün Tanır
Dersin Amaçları Batı müziği tarihini ideoloji perspektifiyle ele alarak öğretmek
2. Güncel araştırmalarda kullanılabilecek disiplinlerarası araştırma yöntemleri geliştirmek
3. Tarihsel müzikoloji konularının disiplinlerarası yaklaşımla analizini öğretmek
4. Öğrencilere standart müzikoloji formatında araştırma yapıp çalışmalarını sunma yetisi
kazandırmak
Dersin Tanımı Belirli dönemlerin ideolojik yaklaşımları, bunların müzik üretimi ve icrası üzerindeki etkileri,
müzik ve ulusal kimlikler, totaliter rejimlerde müzik, müzik ve hafıza,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır:
1. Farklı dönemlere ve türlere ait müzik örneklerini kategorize etmede, anlamlandırmada,
karşılaştırma ve değerlendirme yetkinliği kazanılması
2. İdeolojinin bir ürünü olarak müziğin doğası ve işlevine dair felsefi bir farkındalık
geliştirme yetkinliği kazanılması
3. Yaratım, özgünlük, öykünme gibi müzikal ve estetik konularda yorum yapma
yetkinliği kazanılması
4. Tarihsel dönemler, felsefi ve politik terimler hakkında bilgi edinilmesi
5. Müzik ve ideoloji çalışmalarında kullanılan bibliyografik araçlar ve kaynaklara dair
bilgi edinilmesi
6. Müzikoloji alanında araştırma ve sunum yapma becerisi kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023