Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / SYC 506E - Politik Coğrafya
 

SYC 506E - Politik Coğrafya

Dersin Amaçları

- Siyasal coğrafya alanında farklı konularda ileri düzeyde donanım sağlamak.
- Siyasal coğrafya örneğinde toplum bilim yaklaşım ve yöntemleri hakkında donanım sağlamak.
- Okuma, yazma, tartışma, araştırma pratiklerini geliştirmek.

Dersin Tanımı

Bu ders siyasal olguların coğrafi ve mekansal boyutları üzerinde odaklanmaktadır. Derste ele alınan konular ‘mekan’ boyutunun genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak ta siyaset çalışmalarında yerini tartışan zaman-mekan-toplum ilişkisi hakkında kuramsal yaklaşımlar; küresel, ulusal, bölgesel ilişki sistemlerine kuramsal yaklaşımlar; üretim, değişim ve dolaşımın mekansal kalıpları; devletin mekansal yapısı ve yeniden ölçeklenmesi; ulus ötesi, ulusal, yerel kurum-düzenlemeler ve coğrafi ölçeğin politikası; küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme, yeni bölge ve yerellikler; göç, ve yerleşme sistemlerinin politik boyutu gibi konulardır. Politik coğrafya disiplini çerçevesinde dersin odaklanabileceği diğer konuları çevre-ekoloji, doğal kaynakların kullanımı, toplumsal cinsiyet, etnik, dinsel farklılıkların mekansal boyutları gibi konular oluşturmaktadır.

Koordinatörleri
Elvan Gülöksüz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022