Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Isı transferi
İngilizce Heat Transfer
Dersin Kodu
TEK 466E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sena Duru
Sena Duru
Dersin Amaçları 1. Isı geçişinin temel bilgilerini Tekstil Mühendisliği öğrencilerine vermek.
2. Uygulamalı örnekler ile zenginleştirerek temel ısı geçişi iyileştirme tasarım metodlarını tanıtmak.
Dersin Tanımı Geçici ve sürekli rejimde tek ve çok boyutlu ısı ileitmi; Isı iletiminin sayısal modelelemesi; laminer v etürbülanslı sınır tabakalar; kapalı hacimlerde ve serbest akışlarda ısı taşınımı; doğal taşınım; kaynama ve yoğuşma, ısıl radyasyon; ısı geçişinin iyileştirilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Isı geçişinin temellerini öğrenme,
II. Çok boyutlu ısı geçişinin sayısal modelleme ve çözüm alanlarını bulma,
III. Geçici rejimde ısı geçişi analizi, IV. Sınır tabaka denklemlerini uygulama,
V. Eşzamanlı ısı ve kütle geçişinin analizi,
VI. Faz değişimi ve iklimlendirmeden yararlanma metodlarını öğrenme,
VII. Tekstil Mühendisliği’ne yönelik uygulama önekleri üzerine ısı ve kütle geçişi tasarım deneyimi oluşturma becerilerini kazanı
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024