Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bitirme Tasarım Projesi
İngilizce Senior Design Project
Dersin Kodu
TEK 492E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 - 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ömer Berk Berkalp
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere bir mühendislik problemi çerçevesinde tasarımın tüm kademelerinde deneyim sahibi olma fırsatını yaratmak
2. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirip takım bilincini aşılamak
3. Mesleki ve etik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak
4. Öğrencilere sözlü ve yazılı sunum yapma deneyimi kazandırmak
Dersin Tanımı Tekstil mühendisliği öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgileri kullanarak, kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içeren bir derstir. Ders bir ürünün, bir prosesin veya bir sistemin tasarımını ucu-açık projeler kapsamında ele alır ve bunları öğrenciler arasında oluşturulan takımlar yardımıyla sorunun çözülmesi çalışmalarını içerir.
Dersin Çıktıları Öğrenciler ders sonunda:
1. Tasarım metodolojisi konusunda bilgi sahibi olacaklar,
2. Yapacakları ucu-açık tasarım projesi vasıtasıyla
• Problem tanımlama
• Bilgiye ulaşma ve kullanma
• Alternatif kavram yaratma
• Kavram seçimi ve geliştirme
• Çözüme ulaşma
• Sonuçları sunma
konularında deneyim sahibi olacaklar,
3. 2-4 kişilik guruplar halinde çalışarak takım çalışması deneyimi kazanacaklar,
4. Meslek etiği açısından bilinçlendirilmiş olacaklardır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022