Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İplik Teknolojisi I
İngilizce Yarn Technology I
Dersin Kodu
TEK 231E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 3 2 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Banu Nergis
Dersin Amaçları 1. İplik üretiminde kullanılan başlıca lifler, özellikleri ve bu özelliklerin nihai ürün üzerindeki yansımaları hakkındaki temel bilgileri vermek.
2. İplik teknolojisinde kullanılan temel bağıntıları aktarmak.
3. Liflerin elde edilmeleri ve/veya satın alınmaları aşamasından fitil işlemine kadar geçen tüm aşamalar hakkındaki temel bilgileri öğretmek.
4. Uzun ve kısa stapelli iplik üretim yöntemleri arasındaki farkları ayırt edebilme becerisi kazandırmak.
5. Sürekli lif iplik üretim proseslerinin temel hatlarını öğretmek.
Dersin Tanımı İplikçilik açısından önemli lif özelliklerinin ve iplik üretiminde kullanılan temel bağıntıların tanıtılması. Uzun ve kısa lif iplik üretim teknolojilerinin sınıflandırılması ve açıklanması. Uzun ve kısa lif iplik üretiminde hazırlama dairesinde kullanılan makinaların tanıtımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. İplik üretimi esnasında gözönüne alınması gereken lif özelliklerini öğrenecekler.
2. İpliklerin nasıl sınıflandırılabileceğini öğrenecekler.
3. İplik üretimi için yapılması gerekli hesaplama yöntemlerini öğrenecekler.
4. Uzun ve kısa ştapelli iplik üretim hatlarını, aralarındaki farklılıkları ve sürekli lif iplik üretim hatlarını öğrenecekler.
5. Liflerin elde edilmeleri ve/veya satın alınmaları aşamasından fitil işlemine kadar geçen tüm aşamalar hakkında temel bilgiler edinecekler.
Önkoşullar Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Fundamentals of Spun Yarn Technology, Lawrance, C.A., CRC Press, 2003, ISBN 1566768217
Diğer Referanslar 1. Lord, P.R., Handbook of Yarn Production: Technology, Science and Economics, Woodhead Publishing Ltd., 2003, ISBN 0849317819
2. McCreight, D.J., Feil, R.W., Booterbaugh, J.H., Backe, E.E., Short Staple Yarn Manufacturing, Carolina Academ,c Press,1997, ISBN 0890898537
3. Klein, W., Short Staple Spinning Series, 1987, The Textile Institute, ISBN 0900739924
4. Grosberg,P.and Iype,C.; “Yarn production- Theoretical aspects”, The Textile Institute, 1999, ISBN 1870372034
5. Nergis, B.U., İplik Teknolojisine Giriş, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, 2008
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020