Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yün İplikçiliği
İngilizce Wool Spinning
Dersin Kodu
TEK 331 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nazan Okur
Dersin Amaçları 1. Yün ve yünlü sanayiinde kullanılan lifler, makina ve prosesleri tanıtmak.
2. Yünlü eğirme konusundaki temel bilgileri istenen ürün özelliklerine uygun lif, makina ve proses kombinasyonu tasarımında kullanabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Yünlü sanayiinin genel durumu. Yün iplikçiliğinde kullanılan temel lifler. Liflerin elde edilmesi, sınıflandırılması. Yün iplikçiliğinin sınıflandırılması ve yünlü iplik üretiminde kullanılan makina ve prosesler. İhtiyaca uygun iplik üretimi için uygun lif ve proses kombinasyonu oluşturulması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Yün iplikçiliğinin durumunu bilme ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yapabilme,
2. Yün iplikçiliğinde kullanılan başlıca lifler, özellikleri ve bu özelliklerin nihai ürün üzerindeki etkilerini tanıma ve ürün tasarımında kullanabilme,
3. Liflerin elde edilmeleri ve/veya satın alınmaları aşamasından iplik haline dönüştürülmelerine kadar geçen tüm aşamaları tanıma ve ürün tasarımında kullanabilme,
4. İstenen özelliklerde ürün tasarımı ve üretimine yönelik olarak lif, makina ve proses
kombinasyonu oluşturabilme,
5. Yün iplikçiliğindeki üretim yöntemleri ve ürün özellikleri arasındaki farkları ayırt edebilme, becerilerini kazanır.
Önkoşullar TEK 112, TEK 221 (MİN FF)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. "Fundamentals of Spun Yarn Technology", C.A. Lawrence, CRC Press, Boca Raton, Florida, 2003
Diğer Referanslar 2. "Wool: Science and Technology", S. Simpson, G. Crawshaw, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge England, 2002
3. "Handbook ofYarn Production", P.R. Lord, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge England, 2003.
4. "Woollen Yarn Manufacture", R.T.D. Richards, A.B. Sykes, The Textile Institute, Austin and Son s Ltd., U.K., 1994.
5. "Worsted Spinning", D.E. Henshaw, Textile Progress, Vol. 1ı,No.2, The Textile Institute, 1981.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023