Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tekstil Kimyası
İngilizce Textile Chemistry
Dersin Kodu
TEK 211E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gülay Özcan
Dersin Amaçları 1. Öğrencileri tekstil terbiyesi ile ilgili derslere hazırlamak
2. Temel düzeyde kimyasal deney yapabilmeyi ve bunların sonuçlarını değerlendirmeyi öğretmek
Dersin Tanımı Boyarmadde kimyası ve boyama işlemlerinin mekanizması. Tekstilde kullanılan yüzey-aktif maddeler ve bunların etki mekanizmaları. Işık ve Pigment teorisine göre renklilik.
Dersin Çıktıları Ders sonunda öğrenciler şu özellikleri kazanacaktır:
1. Klasik boyarmadde tipleri hakkında temel bilgiler
2. Elyaf tipine bağlı olarak uygun boyarmadde seçebilme
3. Yüzey aktif maddeler ve etki mekanizmaları hakkında genel bilgi
4. Tekstil fabrikalarında kullanılan proses suyunun özelliklerini tanımlayabilme ve değerlendirebilme
5. Spektrofotometrik renk ölçüm çıktılarının değerlendirilip yorumlayabilmesi
6. Konular ile ilgili temel seviyedeki deneyleri yapabilme becerisi
Önkoşullar KIM 101
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Fundamentals and practices in colouration of textiles / J.N. Chakraborty, 9788190800143 (Woodhead Publishing India), 2010
2. Chemical testing of textiles / edited by Qinguo Fan, ISBN 1855739178 (Woodhead), 2005
3. Dyeing Laboratory Manual, James Park and John Shore, Roaches International LTD., ISBN0 9515515 15, 1999
4. Giles’s Laboratory Course In Dyeing, Society of Dyers and Colorists, ISBN 0 90 1956 49 X, 1990.
5. A.P.Moryganov, “Textile Chemistry: Theory, technology, equipment” 1997 ISBN 1560724390
6. Chemistry & Technology of Fabric, Preparation and Finishing, Charles Thomasino, 1989, NCSU
7. Üniversite Kimyası, Fine &Beall, Cilt 1, 1998
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023