Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe On Terbiye İşlemleri
İngilizce Pre-treatment Processes
Dersin Kodu
TEK 457E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Berdan Kalav
Dersin Amaçları 1. Ön terbiye teknolojilerini tanıtmak
2. Ön terbiye yöntemlerini ve ara ürünlere kazandırdığı özellikleri tanıtmak.
Dersin Tanımı Gaze, haşıl sökme, merserizasyon, ağartma, optik beyazlatma prosesleri. İstenilen ürün kalitesine ve lif cinsine uygun olarak ön terbiye işlem şartlarının ve proseslerin belirlenmesi. Yeni lifler için ön terbiye işlemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Ön terbiye yöntemleri hakkında genel teknolojik bilgiler
II. Yapılan ön terbiye işleminin kullanılan elyafın polimerizasyon derecesi üzerine etkisini inceleyerek
lifin gördüğü zarar miktarını tayin edebilme
III. İstenilen bir ürün özelliğine yönelik yapılması gereken ön terbiye işlem kademelerini seçebilmebecerisi
IV. İstenilen ürün özelliğine yönelik olarak seçilmiş ön terbiye işlem şartlarını belirleyebilme becerisi
V. Yapılacak ön terbiye işleminin renklendirme işlemine etkilerinin incelenmesi
VI. Mamul kumaş üzerinde mevcut hataların ön terbiye işlemlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı
konusunda fikir yürütebilme becerisine sahip olacaklardır.
Önkoşullar TEK 312 veya TEK316E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı P.Aniş, “Tekstil Ön Terbiyesi”, 1998, ISBN 975-316-109-3 Uludağ Üniversitesi
Diğer Referanslar 1. “Introduction to Textiles, Computer Based Learning System CD-ROM”,
Department of Textile IndustriesThe University of Leeds LS29JT
2. R.H. Peters, “Textile Chemistry” 1975 ISBN 0444411208
3. A.P.Moryganov, “Textile Chemistry: Theory, technology, equipment” 1997 ISBN 1560724390
4. I. Tarakçıoğlu, “Tekstil Terbiyesi ve Makinaları” Cilt 1, 1979, Ege Üniversitesi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022