Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi / TEK 457E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Ön terbiye yöntemleri hakkında genel teknolojik bilgiler
II. Yapılan ön terbiye işleminin kullanılan elyafın polimerizasyon derecesi üzerine etkisini inceleyerek
lifin gördüğü zarar miktarını tayin edebilme
III. İstenilen bir ürün özelliğine yönelik yapılması gereken ön terbiye işlem kademelerini seçebilme
becerisi
IV. İstenilen ürün özelliğine yönelik olarak seçilmiş ön terbiye işlem şartlarını belirleyebilme becerisi
V. Yapılacak ön terbiye işleminin renklendirme işlemine etkilerinin incelenmesi
VI. Mamul kumaş üzerinde mevcut hataların ön terbiye işlemlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı
konusunda fikir yürütebilme becerisine sahip olacaklardır
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022