Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dokuma Teknolojisi II
İngilizce Weaving Technology II
Dersin Kodu
TEK 332E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 2 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emel Önder Karaoğlu
Dersin Amaçları 1.güncel dokuma teknolojisi hakkında, dokuma makinarında bulunan hareket ve mekanizmalar kapsamında detaylı bilgi vermek,
2.teknolojik ve operasyonel yapabilirlikler ile kısıtları dikkate alarak, dokuma makinalarının kullanım alanları ve işlevleri hakkında değerlendirme yapabilme ve karar alabilme becerisini geliştirmek,
3.dokuma işlemlerini ve şartlarını planlama, kontrol etme ve iyileştirme becerilerini geliştirmek,
4.ortaya çıkan dokuma problemleri ile ilgili problem çözme becerilerini geliştirmek.
Dersin Tanımı Dokuma makinaları hakkında temel teknolojik bilgi ve sınıflandırılmaları. Dokuma endüstrisi. Dokuma işletmesi operasyonlarının karşılaştırma konuları. Farklı teknolojilerin hem teknik hem operasyonel yapabilirlikleri ve kısıtları ve kullanım alanları. Dokuma sırasındaki malzeme- makina etkileşimi açısından işlem şartları. Çalışma koşullarını ve kumaş kalitesini etkileyen faktörler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I.dokuma makinaları teknolojisi, prensipleri ve metotları hakkında bilgi,
II.teknolojilerin farklılıklarını, uygulama alanlarını ve sınırlamalarını ayırt edebilme becerisi,
III.bir dokuma kumaşın beklenen özelliklerini karşılayacak şekilde bir dokuma prosesini geliştirme ve/veya tasarlama becerisi,
IV.dokuma problemlerini belirleme, analiz etme ve çözme becerisi,
V.dokuma verimliliğini ve/veya kumaş kalitesini iyileştirme becerisi,
VI.belli bir gereksinimi karşılmak üzere dokuma dairesi/işletmesi operasyonlarını tasarlama becerisi,kazanır.
Önkoşullar TEK232
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1.E. Önder/Ö.B. Berkalp, “Weaving Technology II- Course Notes”, İstanbul 2009.
2.S. Adanur, “ Handbook of Weaving”, Technomic Publishing Co.,Inc., U.S.A. 2001.
Diğer Referanslar 1.Ormerod & W.S. Sondhelm “ Weaving-Technology and Operations”, The Textile Institute, Manchester 1995.
2.O. Talavasek & V.Svaty, “Shuttleless Weaving Machines”, Textile Science and Technology 3, Elsevier Scientific Publishing Co., NY 1981.
3.R.Marks & A.T.C. Robinson, “Principles of Weaving”, The Textile Institute, Manchester 1976.
4.A.Seyam, “Woven Fabric Technology”, Lecture Manual, NCSU, Fall 2001.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023