Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Dili Bölümü / TUR 101 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türkçe I
İngilizce Turkish Language I
Dersin Kodu
TUR 101 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hamide Aliyazıcıoğlu
Dersin Amaçları 1. Ulusal dil bilincini geliştirmek.
2. Türk dilinin tarihi, yapısı, ses ve biçim bilgisi hakkında bilgi edindirmek.
3. Dili sözlü ve yazılı olarak doğru ve etkili kullanabilme, düşünceyi en doğru ifadeyle dile getirme becerisi kazandırmak.
4. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi hakkında bilgi edinmek.
5. Bilim dili ve şiir dili kavramları hakkında bilgi edinmek.
6. Türk şiiri hakkında zevk ve bilgi sahibi olmak.
Dersin Tanımı Türk Dili I dersi, dilin tanımı, toplumsal hayattaki yeri, dil-kültür, dil-düşünce, dil-toplum ilişkilerini irdeler. Dillerin kökeni, dil aileleri,Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi hakkında bilgi verir Türk dilinin tarihi süreç içindeki gelişim evreleri, Türkçenin yapısal ve fonetik özellikleri hakkında bilgi verir. Bir dilin bilim ve şiir dili olarak değerlendirilebilmesinin ölçütleri ve bu bağlamda Türkçenin durumu hakkında bilgi verir. Türk şiiri üzerinde durur.
Dersin Çıktıları Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler,
1.Dil kavramını dil-düşünce, dil-toplum, dil-kültür ilişkisi içinde değerlendirebilir.
2. Dillerin doğuşu ve dil aileleri hakkında bilgi sahibi olur. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemini, bugünkü yayılım alanlarını kavrar.
3.Türk dilinin yapısı, ses ve şekil özellikleri, tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
4. Dili yazılı ve sözlü olarak doğru ifade etme yeteneğine sahip olur.
5. Bilim dili, şiir dili kavramları hakkında bilgi sahibi olur
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024