Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 122 - Müzik Tarihi II
 

MUZ 122 - Müzik Tarihi II

Dersin Amaçları

Müziği kültürün b i r parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
? Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-müzik
ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek,
? Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren
Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal, mitolojik,
dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim sürecini öğrenmek.
? Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta
Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile
karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.

Dersin Tanımı

Türk-İslam Devletleri’nde müzik kültürü. Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi. 15-19.
yüzyıl Osmanlı Devleti ve 20. yüzyıl Türkiye’sinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi
ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Besteciler, icracılar, müzik teorisi
çalışmaları, müzik yazıları, müzikal form ve türler. 20. yüzyıl müzikologları ve yaptıkları
çalışmalar. Cumhuriyet ve Batılılaşma hareketlerinin müzik teorisi üzerindeki etkileri.

Koordinatörleri
Atilla Coşkun Toksoy
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020