Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 122 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Tarihi II
İngilizce Music History II
Dersin Kodu
MUZ 122 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Atilla Coşkun Toksoy
Dersin Amaçları Müziği kültürün b i r parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
? Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-müzik
ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek,
? Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren
Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal, mitolojik,
dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim sürecini öğrenmek.
? Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta
Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile
karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
Dersin Tanımı Türk-İslam Devletleri’nde müzik kültürü. Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi. 15-19.
yüzyıl Osmanlı Devleti ve 20. yüzyıl Türkiye’sinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi
ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Besteciler, icracılar, müzik teorisi
çalışmaları, müzik yazıları, müzikal form ve türler. 20. yüzyıl müzikologları ve yaptıkları
çalışmalar. Cumhuriyet ve Batılılaşma hareketlerinin müzik teorisi üzerindeki etkileri.
Dersin Çıktıları 13-19. yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal
özellikleri ve icra biçimleri ile ilgili bilgi edinme,
II. 20. yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal
özellikleri ve icra biçimleri ile ilgili bilgi edinme,
III. Edindiği bilgileri tarihsel yöntemlerle yorumlayabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020