Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 301E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe MÜZİK TARİHİ V
İngilizce Music History V
Dersin Kodu
MUZ 301E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Atilla Coşkun Toksoy
Atilla Coşkun Toksoy
Dersin Amaçları Müziği kültürün b i r parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
? Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-
müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek,
? Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren
Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal, mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim sürecini öğrenmek.
? Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
? Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma.
Dersin Tanımı Klasik dönem. 18. yüzyıl Avrupa’sında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Klasik dönem bestecileri: Haydn, Mozart, Beethoven. Klasik dönem ve form anlayışı: Senfoni, konçerto, sonat, oda müziği. Romantik dönem. 19. yüzyıl Avrupa’sında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Romantik dönem bestecileri: Weber, Spohr, Schubert, Berlioz, Mendelssohn, Schuman, Liszt. Operadaki gelişmelerin incelenmesi. Müzikte ulusal akımlar ve besteciler: Chopin, Smetana, Dvorjak, Janacek, Wagner, Verdi, Brahms, Bruckner, Rubinstein, Thchaikovsky. 19. yüzyılda İskandinav müzik kültürü. Son romantikler: G. Mahler, R. Strauss, Hugo Wolf, Max Reger.
Dersin Çıktıları I. Klasik Dönem’in müzik teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimleri ile ilgili bilgi edinme,
II. Romantik Dönem’in müzik teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimleri ile ilgili bilgi edinme,
III. Edindiği bilgileri tarihsel yöntemlerle yorumlayabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019