Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 154 - Ses Tasarımı
 

MUT 154 - Ses Tasarımı

Dersin Amaçları

a) İşitsel olarak ses duyusuna karşılık gelen anlamlar dünyasına aşina olmak (duygu, düşünce, deneyim uyandıran ses) ve sesi anlamlandırmak
b) İstenilen bir biçimi sese malzeme anlamında verebilmek (ses işçiliği) için ses fiziği konusunda altyapı sahibi olmak
c) Farklı mecra ve amaçlarla (film, TV, bilgisayar oyunları, müzik prodüksiyonları vs.) ses tasarımı konusunda ulaşılabilir araçları nasıl kullacağını bilmek, bunun anlamda pekişmiş bir bakış açısı ve deneyim kazandırmak
d) Farklı ortam ve malzemelere ses karşılık getirebilmek için gerekli öngörü ve teknik beceri birikimini oluşturmak

Dersin Tanımı

Bu ders, sesin bir başlangıçta ham bir malzeme olarak ele alındığında, nasıl üretilebileceğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, nasıl farklı hallere dönüştürülebileceğini işlediğimiz temel bir derstir.
Dönem boyunca, seslerin belirlenen amaçlar dahilinde neyi temsil ettiği, nasıl temsil edilebileceği işlenecek, sesi kaydetmeden önceki ve kaydettikten sonraki aşamalarda hangi teknikleri uygulayıp sese şekil vereceğimizi teorik ve pratik olarak ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Ses, Akustik, Duyum, İşitsel anlam, İşitsel anlatı, analiz, ses tasarımı, modelleme

Koordinatörleri
Gökhan Deneç
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022