Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 446 - Kanun VIII
 

CAB 446 - Kanun VIII

Dersin Amaçları

1) Çalgısında teknik ve müzikal hakimiyet kazandırmak
2) Eşlik yapabilme becerisini kazandırmak
3) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası alanlarda temsil edebilecek solist icracılar yetiştirmek.
4) Türk ve Dünya müziklerini ulusal / uluslararası orkestra / topluluklarda temsil edebilecek icracılar yetiştirmek.
5) Türk Müziği icra geleneği doğrultusunda farklı tavırları/üslupları öğretmek

Dersin Tanımı

Teknik ve mekanik egemenlik kazandırmak için; Mızraplı ileri çalış teknikleri için yazılmış alıştırmalar ve eserler. Sağ ve sol elin farklı kullanımı ile ilgili olarak yazılmış alıştırma, etüt ve eserler. İleri Mızrapsız çalış teknikleri. Türk Müziği makamlarında repertuar icrası. Taksim çalışmaları. Makam seslerinin kullanılması ile ilgili çalışmalar. Göçürme teknikleri ile ilgili olarak Mansur, Kızneyi, Süpürde, Müstahzen, Yıldız, Şah ve Davut akortta çalışmalar. Türk Musikisi uslubu kazandırmaya yönelik; Ses solistine refakat. Saz topluluğu icrası. Birleşik makamlarda giriş taksimleri. Ana makamlardan bileşik makamlara veya birleşik makamların kendi içinde geçiş taksimleri. Kanun çalgısının tavrı ile ilgili olarak kayıtları bulunan kanun icracılarının genel teknik, mekanik ve müzikal egemenlikleri konusunda değerlendirme. Müzikal egemenlik kazandırmak için; Yorum konusunda çalışmalar. Nüans konusunda çalışmalar, solistlik, virtüözite, müzikal estetik, artistlik kavramı ile ilgili çalışmalar. Konser repertuarı oluşturma ve performansı ile ilgili çalışmalar.

Koordinatörleri
Ayşegül Kostak Toksoy
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020