Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 236 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Viyola IV
İngilizce VIOLA IV
Dersin Kodu
CAB 236 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Barut
Dersin Amaçları - Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
- İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
- Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
- Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
- Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek,
- Her anahtarı okuyabilen ve transpozisyonda zorluk çekmeden taksim yapabilen yorumcular yetiştirmek
Dersin Tanımı İleri çalış teknikleri için yazılmış alıştırmalar, etütler ve eserler. Yegâh, Bestenigar,
Saba makamlarında dizi çalışmaları, aranağmeler, peşrev ve saz semaileri. Bu
makamlarda transpozisyon çalışmaları
Dersin Çıktıları I- Çalgıya özgü teknik becerileri geliştirme
II- Çalgı repertuarını seslendirme
III- Yegâh makamı ve aralıklarını seslendirme
IV- Bestenigar makamı ve aralıklarını seslendirme
V- Saba makamı ve aralıklarını seslendirme
VI- Yegâh , Bestenigar ve Saba makamlarında transpozisyon yapabilme
Önkoşullar CAB 235
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Suzuki, Shinichi. 2000. Suzuki Viola School, Volume 7 Revised Edition,
Miami: Summy Birshard Inc.

Fiorillo, Federigo - 31 Selected Studies - Viola - edited by Joseph Vieland -International Edition

Bruto, Michelini. School for the Viola, Exercıses- Scales- Arpeggıos , Milano.
Diğer Referanslar Kreutzer, Rudolph. 2002. 42 Studıes for Vıola, New York: International
Musıc Company.
Sevcik, Otakar. Studies For Viola Technichs. Op.8.
Schradıeck, Henryk. School of Viola Technics-Book I: Exercises for
Promoting Dexterity ( String Method , New York: International Musıc
Company.
Palaschko, J. 24 Etudes Melodiques-0ps 77 Viola Method / Study Series
Bach, J.S. Six Cello Suıtes For Vıola (leonard Davis )
İTÜ. TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Birimi
TRT İst. Radyosu Türk Müziği Nota Arşivi.
Barut, Zeynep. 2009. Türk Musikisinde Beylik Aranağmeler, İstanbul :
Pan Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022