Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 4113 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Form Bilgisi ve Çözümleme II
İngilizce FORM AND ANALYSIS II
Dersin Kodu
MUZ 4113 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları • Form elemanları hakkında bilgi vermek,
•Türk müziği eserleri üzerinde temel çözümlemeler yapmak,
•Farklı çözümleme yöntemlerini kullanmak ve yeni yaklaşımlar geliştirebilmek.
•Farklı çözümleme yöntemlerini kullanmak ve yeni yaklaşımlar geliştirebilmek.
Dersin Tanımı Türk makam müziğinde formu oluşturan figür-motif-cümlecik-cümle-periyod gibi temel elemanlar. Fasıl türünü oluşturan formlar: Peşrev, medhal, kar, karçe, kar-ı natık, murabba, nakış, ağır semai, yürük semai, saz semai, sirto, longa, mandra. Marş, semai, şarkı, gazel, köçekçe, divan, kanto, operet, hayal musikisi: karagöz, müstezad, bahariye, türkü. Örnek eser çözümlemeleri ve uygulamaları.
Dersin Çıktıları I.Türk Müziği formları ve bu formların tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve değişimi hakkında bilgi edinme,
II.Formları figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlara bölerek incelemeyi öğrenme
III.Peşrev, medhal, kar, karçe, kar-ı natık, murabba, nakış, ağır semai, yürük semai, saz semai, sirto, longa, mandra, marş, semai, şarkı, gazel, köçekçe, divan, kanto, operet formları üzerinde çözümlemeler yapmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Ders içeriğine ait müzik örneklerinin CD çalar ile dinletilmesi.
Diğer
Ders Kitabı Yavaşça, Alâeddin. 2004. Türk Musikisinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.
Diğer Referanslar Ezgi, Suphi. 1945. Ameli ve Nazari Türk Musikisi I-IV, İstanbul: Belediye Konservatuarı Yayınları.
Kutluğ, Yakup Fikret. 2001. Türk Musikisinde Makamlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
ITÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ercüment Berker Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon Birimi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019