Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 4113 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Türk makam müziğinde fasıl türü, tarihsel değişim süreci ve bu değişim üzerine yazılı örnekler. Kayıtların dinlenmesi.
2 Kar ve karçe formu. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
3 Kar-ı Natık formu. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
4 Kar, 1. beste ve 2. bestelerde murabba örnekler üzerinde çözümlemeler. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
5 Kar, 1. beste ve 2. bestelerde nakış örnekler üzerinde çözümlemeler. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyod gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
6 Ağır Semai ve Yürük Semai formları. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
7 Saz semai, sirto, longa, mandra, medhal formları. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler. Ara Sınav.
8 Şarkı formu. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyod gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
9 Peşrev ve saz semaisi formları. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
10 Gazel, köçekçe, divan, marş formları. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
11 Kanto, operet, hayal musikisi: Karagöz, bahariye. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
12 Müstezad, Semai, zeybek formu. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
13 Türkü formu. Tarihsel dönem içinde değişimine örnekler. Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel elemanlar ve örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
14 Formlar arasında karşılaştırmalı örnekler ve ödev sunumları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019