Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 4335 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe 19. YY. Osmanlı Müziği
İngilizce 19TH CENTURY OTTOMAN MUSIC
Dersin Kodu
MUZ 4335 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları •19. yüzyıl Osmanlı tarihi içinde sosyal ve kültürel hayatın ve müziğin konumunu değerlendirmek.
•19. yüzyılda yüzyılda yaşamış bestecilerin eserlerini ve dönemin nazariyat sistemini açıklayan edvarları müzikal açıdan incelemek.
Dersin Tanımı 19. yüzyıl Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında genel bilgilendirme. 19. yüzyılda yaşamış ve geleneksel üslubu benimsemiş besteciler ve eserlerinin makam, usul, güfte çözümlemeleri. Yeni stilleri benimsemiş besteciler ve eserlerinin makam, usul, güfte çözümlemeleri. Askeri alanda başlayan batılılaşma ve modernleşme hareketleri ve Türk Müziği’ne etkileri. Muzıkay-ı Humayun. Dönemin müzik yazılarından Hamparsum. Batı notası ile yazılmış ilk eserler. Nota yayıncılığı konusunda yapılan ilk çalışmalar. Yeni popüler müzik sitilleri: kanto.
Dersin Çıktıları I. 19. yüzyıl Osmanlı kültürel yaşamı hakkında bilgi sahibi olup, müziği kültürün parçası olarak değerlendirme,
II. 19. yüzyıl müzik tarihi, teorisi, çalgıları, bestecileri hakkında kazandığı bilgileri pekiştirme,
III. Edindiği bilgileri tarihsel yöntemlerle yorumlayabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Ders içeriğine ait müzik örneklerinin CD çalar ile dinletilmesi veya görsel malzemenin izlenmesi.
Diğer
Ders Kitabı Özkan, Derya. 1999. Cumhuriyetin Sesleri. İstanbul: Tarih Yurt Vakfı Yayınları.
Diğer Referanslar Mardin, Şerif. 2002. Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
Feldman, Walter. 1996. Music of Ottoman Court, Berlin: VWB
Judetz, Eugenia Popescu. 1996, Meanings in Turkish Music Culture, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Gazimihal M. R. 1955. Türk Askeri Muzikalar Tarihi, İstanbul: Maarif Basım Evi.
Tanrıkorur, Cinuçen. 2003. Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, İstanbul: Dergah Yayınları.
Tura, Yalçın. 1988. Türk Musikisinin Meseleleri, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019