Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 4335 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 19. yüzyıl Osmanlı tarihi içinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında genel bilgilendirme.
2 19. yüzyılda yaşamış ve klasik üslubu benimsemiş bestecilerin eserlerinin makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi.
3 Şevki Bey’in eserleri ve üslubunun makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi.
4 Zekai Dede’nin eserleri ve üslubunun makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi
5 Yeni stilleri benimsemiş bestecilerin eserlerinin makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi.
6 Hacı Arif Bey’in eserleri ve üslubunun makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi. Ara sınav.
7 Askeri alanda başlayan batılılaşma ve modernleşme hareketleri ve Türk Müziği’ne etkileri. Muzıkay-ı Humayun.
8 Muzıkay-ı Hümayun ve Fasl-ı Atik ve Fasl-ı Cedid toplulukları.
9 Dönemin müzik yazılarından Hamparsum.
10 Batı notası ile yazılmış ilk eserlerin değerlendirilmesi.
11 Nota yayıncılığı konusunda yapılan çalışmaların incelenmesi. Notacı Emin ve Şamlı İskender.
12 Yeni popüler müzik sitilleri: kanto.
13 Haşim Bey Mecmuası’nın makam ve usul açısından incelenmesi.
14 Dönem ödevlerinin sunumu.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019