Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 3341 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe 17. YY. Osmanlı Müziği
İngilizce 17TH CENTURY OTTOMAN MUSIC
Dersin Kodu
MUZ 3341 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları •17. yüzyıl Osmanlı tarihi içinde sosyal ve kültürel hayat ve müziğin konumunu değerlendirmek.
•17. yüzyılda yaşamış bestecilerin eserlerini ve dönemin nazariyat sistemini açıklayan edvar kitaplarını müzikal açıdan incelemek.
Dersin Tanımı 17. yüzyıl Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında genel bilgilendirme. Türk Makam Müziğinin karakteristiğinin oluşmaya başladığı 17. yüzyılda yaşamış besteciler: Hafız Post, Itri, Tab’i Mustafa Efendi. Hafız Post ve eserlerinin makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi: Güfte Mecmuası’ndaki güftelerin çözümlenmesi ve bestecilerinin değerlendirilmesi. Mecmua-i Saz-ü Söz’de yer alan eserlerin beste, form, makam ve usul çözümlemeleri. Beste-i kadim 3 Mevlevi ayini ve çözümlemesi. 17. yüzyıl dini müziğinin incelenmesi. Dönemde yazılmış edvarların incelenip, müzikal açıdan değerlendirilmesi.
Dersin Çıktıları I. 17. yüzyıl Osmanlı kültürel yaşamı hakkında bilgi sahibi olup, müziği kültürün parçası olarak değerlendirme,
II. 17. yüzyıl müzik tarihi, teorisi, çalgıları ve bestecileri hakkında kazandığı bilgileri pekiştirme,
III. Edindiği bilgileri tarihsel yöntemlerle yorumlayabilme,
IV. Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Ders içeriğine ait müzik örneklerinin CD çalar ile dinletilmesi veya görsel malzemenin izlenmesi.
Diğer
Ders Kitabı Judetz, Eugenia Popescu. 1996, Meanings in Turkish Music Culture, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Diğer Referanslar Feldman, Walter. 1996. History of The Ottoman Court, Berlin: VWB
Elçin, Şükrü. 1975. Ali Ufki-Mecmua-i Saz ü Söz, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Behar, Cem, 1990. Ali Ufki ve Mezmurlar, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Doğrusöz, Nilgün. 1993. Hafız Post Güfte Mecmuası, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yüceışık, Zeynep Sema. 1990. Atrabül Asar ve Çeviri Yazımı ve Değerledirilmesi, İstanbul Üniversitesi Dil-Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi.
Tura, Yalçın. 1988. Türk Musikisinin Meseleleri, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019