Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 3341 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 17. yüzyıl Osmanlı tarihi içinde sosyal ve kültürel hayat ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında genel bilgilendirme.
2 Türk Makam Müziği’nin karakteristiğinin oluşmaya başladığı 17. yüzyılda yaşamış Hafız Post, Itri ve Tab’i Mustafa Efendi’nin eserlerinin makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi 1.
3 Türk Makam Müziği’nin karakteristiğinin oluşmaya başladığı 17. yüzyılda yaşamış Hafız Post, Itri ve Tab’i Mustafa Efendi’nin eserlerinin makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi 2.
4 Türk Makam Müziği’nin karakteristiğinin oluşmaya başladığı 17. yüzyılda yaşamış Solakzade, Şerif ve Şeştari Murat Ağa’nın eserlerinin makam, usul ve güfte açılarından incelenmesi 1.
5
6 Hafız Post Güfte mecmuasındaki güftelerin incelenmesi, eser ve bestecilerinin değerlendirilmesi.
incelenip, müzikal açıdan değerlendirilmesi.
7 “Atrabül’l Âsâr fi Tezkireti Urefâi’l Edvâr”daki müzisyenlerin ve eserlerinin incelenmesi.
8 “Atrabül’l Âsâr fi Tezkireti Urefâi’l Edvâr”daki müzisyenlerin ve eserlerinin incelenmesi. Ara sınav.
9 Ali Ufki Bey’e ait Mecmua-i Saz-ü Söz’de yer alan sözlü eserlerin çevirileri ve makam, usul, form çözümlemeleri 1.
10 Ali Ufki Bey’e ait Mecmua-i Saz-ü Söz’de yer alan sözlü eserlerin çevirileri ve makam, usul, form çözümlemeleri 2.
11 Ali Ufki Bey’e ait Mecmua-i Saz-ı Söz’de yer alan dini müzik, askeri müzik ve halk müziği eserlerinin çevirileri ve makam, usul, form çözümlemeleri.
12 Beste-i kadim 3 Mevlevi ayini ve 17. yüzyıl dini musikisinin incelenmesi.
13 Dönemde yazılmış edvar kitaplarının edvar kitaplarının incelenip, müzikal açıdan değerlendirilmesi.
14 Edvar kitaplarının incelenip, müzikal açıdan değerlendirilmesi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020