Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 4115 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Oyun Analizi I
İngilizce Dance Analyse I
Dersin Kodu
THO 4115 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ahmet Turan Demirbağ
Dersin Amaçları Türk Halk Oyunlarının önemli bir özelliği olan hareket ve ritmik yapının incelenmesi, ölçümlerinin yapılarak, hareket ve ritm arasındaki fonksiyonel ilişkinin ortaya çıkartılması hedeflenmektedir.
Dersin Tanımı Oyun türleri ve özelliklerinin açıklanması. Oyunların oluşum süreci ve etkileyen faktörler. Türlerde tavırsal farklılıkların analizi ve karşılaştırılmalı değerlendirilmesi. Oyun analizinde hareket, müzik ve ritm ilişkisi. Tür karakteristiği ve form özelliklerinin karşılaştırılmalı analizi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1-Halk oyunları alanında farklı oyun karakterlerini bilme
2-Halk oyunları alanında temel oyun öğretim tekniklerini bilme
3-Halk oyunlarında öğretim ve uygulama tekniklerini oluşturabilme
4-Halk oyunlarında hareket, ritim ve müzik analizlerini yapabilme
7-Sahne sanatlarında kullanılan teknikleri tanıma ve bunları halk oyunları alanında kullanabilme
8-Bilimsel ve sanatsal düşünce sistematiğini kazanmış olma becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020