Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 307 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Oyun Repertuvarı III
İngilizce DANCE REPERTORY 3
Dersin Kodu
THO 307 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Serdar Bombacı
Eyüp Uzunkaya
Dersin Amaçları • Karşılama tarzı oyunlar hakkında bilgi sahibi olabilmek,
• Karşılama oyunlarının ritmik yapılarını bilmek,
• Karşılama oyunlarının temel hareketlerini bilmek ve uygulayabilmek,
Dersin Tanımı Karşılama oyunlarının biçimleri, temel hareketleri. Temel hareketlere göre ritmik yapı incelemeleri, uygulama örnekleri
Dersin Çıktıları I. Türk halk oyunlarındaki repertuvara yönelik genel bilgiler kazanma
II. Karşılama oyunlarının yerleşim bölgelerine göre dağılımı ve karşılaştırılmasını bilme
III. Karşılama oyunlarında kullanılan temel hareketlerden karakteristik özellikli oyun hareketlerini bilme
IV. Karşılama oyunlarında kullanılan temel hareketlerin ritmik değerler üzerinde oturtularak yapılmasını bilme
V. Karşılama oyunlarında alt türlerini bilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı And, Metin. 1974. Oyun Ve Bügü, İstanbul: İş Bankası Yayınları
Boratav, Pertev Naili; 1973, Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi
Demirsipahi, Cemil. 1980. Türk Halk Oyunları, İstanbul: İş Bankası Yayınları
Hayes, Elizabeth. 1964. Dance Composition And Production, New York: Ronald Press.
Yalgın, Ali Rıza. 1970. Cenupta Türkmen Oymakları, Kültür Bakanlığı Yayınları.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021