Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 307 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Karşılama oyunlarının özellikleri
2 Karşılama oyunların türleri ve varyasyonları
3 Karşılama oyunlarının karakteristik özellikleri
4 Karşılama oyunlarının yerleşim bölgelerine göre dağılımı ve karşılaştırılması
5 Yörede kullanılan temel hareketlerden örneklemeler-1
6 Yörede kullanılan temel hareketlerden örneklemeler-2
7 Temel hareketlerin ritmik değerler üzerine oturtularak uygulama çalışmaları-1
8 Temel hareketlerin ritmik değerler üzerine oturtularak uygulama çalışmaları-2
9 Temel hareketlerden karakteristik özellikli figürlerden örneklemeler-1
10 Temel hareketlerden karakteristik özellikli figürlerden örneklemeler-2
11 Yöresel hareketlerden ortak ve farklı özellikteki figürlerden uygulamalar-1
12 Yöresel hareketlerden ortak ve farklı özellikteki figürlerden uygulamalar-2
13 Yöresel hareketlerden ortak ve farklı özellikteki figürlerden uygulamalar-3
14 Karşılama oyunlarında alt türlerin uygulamalı örneklerle değerlendirilmesi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021