Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / CAB 109 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ud I
İngilizce Ud I
Dersin Kodu
CAB 109 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 - 4 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Bitmez
Dersin Amaçları • Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
• İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
• Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
• Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
• Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek,
• Her anahtarı okuyabilen ve transpozisyonda zorluk çekmeden taksim yapabilen yorumcular yetiştirmek
Dersin Tanımı Udun tarihçesi, yapısı, tutuş ve oturuş pozisyonu, mızrap tutuşu, açık tellerde mızrap çalışması, ana kolonlarda sesler. 1. ve 2. pozisyon alıştırmaları. Yan kolon seslerini tanıma. Nihavend, Buselik, Mahur ve Rast makamlarında icra çalışmaları

History of Ud, Structure, holding and posture position, study of mızrap in open strings, pitches in main colonels. Exercises on positions of I-II. Recognition the pitches of side colonels. Performance studies on Nihavend, Buselik, Mahur and Rast makams
• Çalgının teknik icrasını öğrenmek,
• İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak
• Çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlamak
• Çalgıyla ilgili araştırmaları yönlendirmek
• Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikte yorumcular yetiştirmek,
• Her anahtarı okuyabilen ve transpozisyonda zorluk çekmeden taksim yapabilen yorumcular yetiştirmek
• To learn the technical side of the instrument. performing
• To make a contribution by performing to the relevant area
• To make a contribution to the relevant area of the instrument
• To direct research towards sectors
• To educate qualified interpreters for Turkish Music.
• To educate interpreters who can read all kind of clefs and able to
improvise taqsim without being in any difficulty.
Dersin Çıktıları I. Ud ve mızrap tutuşunu öğrenme
II. Ana kolonlardaki sesleri öğrenme
III. 1. ve 2. pozisyonda icra edebilme
IV. Buselik, Rast, Mahur, Nihavend ve Acemaşiran makamlarında icra edebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Torun, Mutlu. 1993. Ud Metodu-Gelenekle Geleceğe, İstanbul: Çağlar Yayınları.
Diğer Referanslar Özkan, İsmail Hakkı. 1984. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri-Kudüm Velveleleri, İstanbul: Ötüken yayınları
Targan, Şerif Muhittin. 1995. Ud Metodu, İstanbul: Gökhan Matbaası.
İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker Kütüphane Arşiv ve
Dökümantasyon Birimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021