Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 3118 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Alan Araştırma Metotları
İngilizce Fieldwork
Dersin Kodu
MUZ 3118 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Belma Kurtişoğlu
Dersin Amaçları • Sosyal bilimlerde alan araştırması hakkında bilgi edinmek.
• Alan araştırmasının süreçleri hakkında bilgi edinmek.
• Alan araştırması yöntemlerini öğrenmek.
• Alandan elde edilen veriyi arşivleme ve analiz etmeyi öğrenmek.
• Alan araştırmasının teorik tartışmaları hakkında bilgi edinmek.
Dersin Tanımı Alan araştırması: tanım, kapsam, ve kavramlar. Alanda uygulanacak araştırma yöntemleri: Gözlem, katılımcı gözlem, görüşme, sözlü tarih, anket. Kaynak kişi: tanım, tespit, kaynak kişilerle iletişim ve bilgi alma. Alan araştırmalarında kullanılacak teknik cihazlar ve onlardan yararlanma biçimleri. Toplanan materyallerin korunması, arşivlenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin Çıktıları I. Sosyal bilimlerde alan ve alan araştırması hakkında temel kavram ve felsefi yaklaşımları öğrenme,
II. Alanda uygulanacak temel çalışma yöntemlerini öğrenme,
III. Alan teknolojisi hakkında bilgi sahibi olma,
IV. Alandan toplanan verileri arşivleme, sınıflandırma ve çözümlemeyi öğrenme
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Barz, Gregory, Timothy Cooley (Ed.). 2008. Shadows in The Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, New York: Oxford University Press.
• Emerson, R. M., Fretz R. I., Shaw L. L., (Çev.: Koca, A. Erkan). 2008. Bütün Yönleriyle Alan Çalışması: Etnografik Alan Notları Yazımı, Ankara: Birleşik Yayınevi.
Diğer Referanslar • Myers, Helen (Ed.). 1992. Ethnomusicology an Introduction, U.K.: The Macmillan Press Ltd.
• Nettl, Bruno. 1983. The Study of Ethnomusicology, University of Illinois Press.
• Bartok, Bela. 1976. Turkish Folk Music From Asia Minör, USA: Princeton University Press.
• Ives, Edward D. 1995. The Tape-Recorded Interview: A Manual For Fieldworkers in Folklore and Oral History, Knoxville/USA: The University of Tennessee Press
• Goldstein, Kenneth S., [Çev. Prof. Dr.Ahmet E.Uysal]. 1977. Sahada Folklor Derleme Metotları, Ankara.
• Şenel, Süleyman. 1999. Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Halk Müziği Araştırmaları, Folklor/Edebiyat, S.17, s.99-128.
• Sakaoğlu, Saim. 1988. Sahada Derleme Metodları, Erzurum.
• Tan, Nail. 1997. Folklor (Halk Bilimi): Genel Bilgiler, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019