Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / TEB 4711 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTarihi
İngilizce Ataturk's Principles and the History of Revolution
Dersin Kodu
TEB 4711 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Yayla
Dersin Amaçları 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu’nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca, Yüksek Öğretim Kurumlarında, eğitim ve öğretim süresince, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi adı altında, zorunlu bir ders kabul edildi.
Dersin amacı YÖK tarafından 4 ana başlıkta toplanmıştır:
1. Türk bağımsızlık savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü düşünce sistemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek,
2. Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek,
3. Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek,
4. Türk gençliğini Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetiştirmek ve güçlendirmek olarak sıralanmıştır.
Dersin Tanımı Türk İnkılabının amacı, Osmanlı Devletinin son dönemleri. I. Dünya savaşı ve sonuçları. Milli Mücadele (TBMM açılışı, Lozan Anlaşması). İnkılap hareketleri ve Atatürk İlkeleri. 1939 da (II. Dünya Savaşına kadar) dış ilişkiler.
Dersin Çıktıları 1) Türk İnkılabının amacı, Osmanlı Devletinin son dönemleri.
2) Birinci Dünya savaşı ve sonuçları. Milli Mücadele (TBMM açılışı, Lozan Anlaşması).
3) İnkılap hareketleri ve Atatürk İlkeleri.
4) 1939 da (II. Dünya Savaşına kadar) dış ilişkiler.
5) Türkiye'de Tek Parti Dönemi.
6) Türkiye'de Demokrasiye Geçiş Çalışmaları ve Demokrat Parti Dönemi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ali YAYLA, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları.
Diğer Referanslar Bernard LEWİS, Modern Türkiye'nin Doğuşu.
Hamza EROĞLU, Türk DEvrim Tarihi.
Kemal KARPAT, Türk Demokrasi Tarihi.
Sina AKŞİN, Kısa Türkiye Tarihi.
Suna KİLİ, Türk Devrim Tarihi.
Niyazi BERKES, Türkiye'de Çağdaşlaşma.
Rıfat UÇAROL, Siyasi Tarih.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021