Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 3124 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Dersin tanıtımı, kurallar vb, dans ve toplum kavramlarını gözden geçirme, dansın varlığı
Anhony Giddens. 2000. Sosyoloji. Ayraç Yayınları. s.2 -12
"Dans ve Dans Etnografyası", Folklor/Edebiyat Dergisi, Vol. 1, No. 45, 01/2006, s. 173-180, ISSN: 1300-7491, UEM
2 Dans ve toplum ilişkisi, dansçı ve toplum ilişkisi
Hasan Ünal Nalbantoğlu. 2009. "Türkiye’de bir Dans Sosyolojisi için Peşrev" ed Hattatoğlu, Dilek; Ertuğrul, Gökçen.Méthodos: kuram ve yöntem kenarından. Anahtar Kitaplar: İstanbul
3 Dansçıların toplumsal statüsü, dansın toplumsal tarihi
Kealiinohomoku J., Kurtişoğlu B., "Bir Antropolog Gözüyle Etnik Dans Formu Olarak Bale", Folklor Edebiyat, Vol. No. 45, No. 01/20, 2008, s. 159–172, Çeviri
4 Dansın toplumsal tarihinin günümüzdeki yansımalar
EHRENREICH, Barbara.2009. Sokaklarda Dans, Versus Kitap s. 75-123
5 İletişim aracı olarak dans
Johan Huizinga. 1995. Homo Ludens: oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme. Ayrıntı yayınları. s.193-209
6 Dans ve yaratımını etkileyen sosyoekonomik öğeler
Berna Kurt. 2010. "İstanbul-Epik Bale.. Parmak Ucunda Dans." Resmi Tarih Yalanları. Profil yayıncılık. s.179-200
7 Dansla ilgili kurumlar
8 Toplumsal kurum olarak din
And, Metin, Oyun ve Bügü, Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1974, pp. 24-44
9 Dans yaklaşımlarında politik etkiler
ÖZTÜRKMEN, Arzu, Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998
10 Toplumsal kimlik ve dans, popüler kültür ve sanat
Avigliano, Marta.2004. Tango: Tutku'nun Ekonomi Politiği. Ayrıntı yayınları. . s.37-63
Berna Kurt. "Kolbastı"nın Düşündürdükleri… http://dansyazilari.blogspot.com/2010/04/kolbastnn-dusundurdukleri.html
11 Modern ve postmodern yaklaşımlar
Emre Işık, Beden ve Toplum Kuramı-özne sosyolojisinden beden sosyolojisine, Bağlam Yay., İstanbul 1998. s. 119-152
12 Toplumsal değişim
Berna Kurt. Dans Erkeği Bozar mı?. http://www.feministyaklasimlar.org/magazine.php?act=viewall&cid=95
13 Yaşayan kültürel ve sanatsal etkinlikler.
14 Sanatla toplum arasındaki ilişkinin gerçekliği
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020