Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 380 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dini Müzik II
İngilizce Religious Music II
Dersin Kodu
MUZ 380 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları • Dini karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alarak doktrinler, ritüeller ve kültürel performanslar arasındaki ilişkileri kavramak.
• Din ve müzik ile ilgili akademik çalışmaların temel analitik paradigmaları, özellikle dini inanç ve kültürel pratiklerin yorumlanmasında yararlı olan yaklaşımları ele almak.
Dersin Tanımı Çok tanrılı dinlerden bugüne Türklerin dini müziklerinin tarihsel gelişimi ve farklı inanç sistemleri kapsamında işlenmesi. İslam mistisizminde müziğin rolü. Cami ve tekke müziği. Ayin-i şerif ve cem ayini örnekleri. Sünni ve alevi müziği formları.
Dersin Çıktıları I-Anadolu’da tarih öncesi geleneklerden bugüne farklı inanç sistemlerini ve müziklerini öğrenmek.
II-Farklı kültürlerdeki müzikal ve kültürel performansları anlamlandırabilme ve yorumlayabilme,
III. Müzikoloji ve etnomüzikoloji konusunda yapılacak olan akademik çalışmalarda ‘din’i bir araştırma bileşeni olarak göz önünde bulundurabilme,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Beck, Guy. 2006 ed. Sacred Sound: Experiencing Music in World Religions, Waterloo: Wilfred Laurier Univ. Pres.
Diğer Referanslar Ak, Ahmet Şahin. 2009. Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi, Ankara: Akçağ Yayınları

Ezgi, Suphi. 1945. Ameli ve Nazari Türk Musikisi I-V. Belediye Konservatuarı Yayınları.

Hammarlund, Anders and T. Olsson and E. Özdalga. 2001. Sufism Music and Society. İstanbul: Swedish Research Institute.

Kaplan, Zekai. 1991. Dini Musiki Dersleri, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Özdamar, Mustafa. 1997. İslambol Geleneğinde Sivil Merasimler ve Doğumdan Ölüme Musiki, İstanbul: Bayrak Yayıncılık.

Uludağ, Süleyman. 1999. İslam Açısından Musiki ve Sema, İstanbul: Marifet Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023