Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 380 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Türklerin din tarihi: Gök tanrı inancı, tabiat, kozmoloji, totemizm, Şamanizm
Türklerin din tarihi: Evrensel dinlerle temaslar; Konfüçyanizm, Taoizm, Budizm, Zerdüştlük, Hıristiyanlık, Musevilik
Türklerin din tarihi: İslamiyet ve Türkler
Çok tanrılı dinlerde müzik
Hıristiyan Türkler
İslam ve müzik
Türk dini müziğinin tarihi gelişimi. Ara sınav.
İslam mistisizminde müziğin rolü
Sünni müzik formları
Cami müziği
Tekke-tasavvuf müziği
Ayin-i şerif ve müziği
Alevi müzik formları
Cem ayini ve müziği
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023